Thanh đối tượng văn bản

Cung cấp các lệnh định dạng cho văn bản được chứa trong đối tượng vẽ. Thanh đối tượng văn bản xuất hiện khi bạn nhấn đôi bên trong đối tượng vẽ.

Tên phông

Cho bạn có khả năng chọn một tên phông trong danh sách, hoặc nhập trực tiếp tên phông.

Bạn có thể nhập cùng lúc vài phông khác nhau, định giới bằng dấu chấm phẩy. Phông nào không sẵn sàng thì LibreOffice dùng mỗi phông đã đặt theo thứ tự.

Biểu tượng

Tên phông

Kích cỡ phông

Cho phép bạn chọn trong những kích cỡ khác nhau trong danh sách, hoặc tự gõ kích cỡ.

Đậm

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in đậm. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành đậm. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ đậm, hành động đây gỡ bỏ định dạng in đậm.

Icon Bold

In đậm

Nghiêng

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in nghiêng. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành nghiêng. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ nghiêng, hành động đây gỡ bỏ định dạng in nghiêng.

Icon Italic

In nghiêng

Gạch dưới

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Gạch dưới

Chỉ số Trên

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Icon Superscript

Chỉ số Trên

Chỉ số dưới

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Icon Subscript

Chỉ số Dưới

Trái

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

Canh lề trái

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

Phải

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

Canh lề phải

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

Canh đều

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Văn bản chạy từ bên trái sang phải

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

Hướng văn bản từ bên trái qua phải

Văn bản chạy từ bên trên xuống dưới

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Hướng văn bản từ trên xuống dưới

Chọn tất cả

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Icon Select All

Select All

Ký tự

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Icon Character

Ký tự

Đoạn văn

Ở đây bạn có thể xác định những vị trí thụt lề, khoảng cách chung quanh, vị trí sắp hàng và khoảng cách dòng cho đoạn văn được chọn hiện thời.

Icon Paragraph

Đoạn văn

Please support us!