Thanh bảng

Thanh bảng chứa các chức năng để thao tác bảng. Nó xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ vào bảng.

Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Biểu tượng

Bảng

Kiểu dáng đường

Nhấn vào biểu tượng này để mở thanh công cụ Kiểu dáng đường, trên đó bạn có thể sửa đổi kiểu dáng của đường viền.

Biểu tượng

Kiểu dáng đường

Màu viền

Nhấn vào biểu tượng Màu đường (của viền) để mở thanh công cụ Màu viền, mà cho bạn có khả năng sửa đổi màu viền của đối tượng.

Biểu tượng

Màu đường (của viền)

Viền

Nhấn vào biểu tượng Viền để mở thanh công cụ Viền, trên đó bạn có thể sửa đổi viền của vùng bảng tính hay đối tượng.

Biểu tượng

Viền

Màu nền

Nhấn vào để mở thanh công cụ trên đó bạn có thể nhấn vào màu nền cho đoạn văn. Màu này được áp dụng cho nền của đoạn văn hiện thời, hoặc vào các đoạn văn đã chọn.

Icon Background color

Màu nền

Màu đường

Kết hợp nội dung của những ô khác nhau thành một ô duy nhất.

Biểu tượng

Nhập Ô

Chia các ô

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Biểu tượng

Chia Ô

Tối ưu

Mở một thanh công cụ chứa các chức năng tối ưu cho các hàng và cột trong một bảng.

Biểu tượng

Optimize Size

Tren

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh trên của ô.

Giữa nằm ngang

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh trên của ô.

Dưới

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh dưới của ô.

Chèn hàng

Chèn một hay nhiều hàng ngang vào trong bảng, phía dưới phần lựa chọn. Bạn có thể chèn nhiều hơn một hàng ngang bằng cách mở hộp thoại (chọn lệnh Bảng > Chèn > Hàng), hoặc bằng cách chọn nhiều hơn một hàng ngang trước khi bấm chuột vào biểu tượng. Cách thứ hai chèn các hàng ngang mới vào bảng có bề cao bằng các hàng nguyên gốc đã được chọn.

Biểu tượng

Chèn hàng

Chèn cột

Chèn một hay nhiều cột vào bảng, ở sau phần được chọn. Bạn có thể chèn nhiều cột cùng một lúc bằng cách mở hộp thoại (chọn lệnh Bảng > Chèn > Cột), hoặc bằng cách tô sáng vài cột trước khi bấm chuột vào biểu tượng. Cách thứ hai sẽ chèn cột có cùng một bề rộng tương ứng với các cột được chọn.

Biểu tượng

Chèn cột

Xoá hàng

Xoá những hàng đã chọn khỏi bảng.

Biểu tượng

Xoá hàng

Xoá cột

Xoá các cột đã chọn khỏi bảng.

Biểu tượng

Xoá cột

Tự động sửa lỗi

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Thuộc tính đối tượng

Định rõ các đặc tính như tên, canh lề, giãn cách, độ rộng cột, biên, và nền của bảng.

Sắp xếp

Sắp xếp các đoạn văn hay hàng bảng đã chọn theo thứ tự kiểu abc hay thuộc số. Bạn có khả năng xác định đến ba khoá sắp xếp, cũng như kết hợp các khoá sắp xếp kiểu abc và thuộc số.

Tổng

Kích hoạt chức năng cộng tổng. Lưu ý con trỏ phải ở trong ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.

Icon

Tổng

Please support us!