Thanh định dạng

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Tên phông

Cho bạn có khả năng chọn một tên phông trong danh sách, hoặc nhập trực tiếp tên phông.

Bạn có thể nhập cùng lúc vài phông khác nhau, định giới bằng dấu chấm phẩy. Phông nào không sẵn sàng thì LibreOffice dùng mỗi phông đã đặt theo thứ tự.

Biểu tượng

Tên phông

Kích cỡ phông

Cho phép bạn chọn trong những kích cỡ khác nhau trong danh sách, hoặc tự gõ kích cỡ.

Đậm

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in đậm. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành đậm. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ đậm, hành động đây gỡ bỏ định dạng in đậm.

Icon Bold

In đậm

Nghiêng

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in nghiêng. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành nghiêng. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ nghiêng, hành động đây gỡ bỏ định dạng in nghiêng.

Icon Italic

In nghiêng

Gạch dưới

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Gạch dưới

Trái

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái của trang.

Icon Align Left

Canh lề trái

Giữa

Đặt các đoạn văn đã chọn vào giữa trên trang.

Icon Centered

Phải

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên phải của trang.

Icon Align Right

Canh lề phải

Canh đều

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái và bên phải của trang. Bạn cũng có thể ghi rõ các tùy chọn chỉnh canh cho dòng cuối cùng của đoạn văn, bằng cách chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > Canh lề.

Icon Justified

Canh đều

Toggle Ordered List

Adds or removes numbering from the selected paragraphs.

To define the numbering format, choose Format - Bullets and Numbering. To display the Bullets and Numbering Bar, choose View - Toolbars - Bullets and Numbering.

Toggle Ordered List Icon

Toggle Ordered List

Toggle Unordered List

Gán các chấm điểm cho những đoạn văn đã chọn, hoặc gỡ bỏ các chấm điểm khỏi những đoạn văn đã có chấm điểm.

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

No List

Removes numbering or bullets and list indenting for the current paragraph or selected paragraphs.

Icon No List

No List

Decrease Indent

Nhấn vào biểu tượng Giảm thụt lề để giảm khoảng thụt vào của đoạn văn hiện thời hay nội dung ô, và đặt nó thành vị trí cột Tab trước.

Icon

Giảm thụt lề

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Tăng thụt lề

Font Color

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Biểu tượng

Màu phông

Highlighting

Applies current highlighting color to the text selection.

Character Highlighting Color Icon

Character Highlighting Color icon

Màu nền

Nhấn vào để mở thanh công cụ trên đó bạn có thể nhấn vào màu nền cho đoạn văn. Màu này được áp dụng cho nền của đoạn văn hiện thời, hoặc vào các đoạn văn đã chọn.

Icon Background color

Màu nền

Biểu tượng thêm

Tăng cỡ phông

Tăng kích thước phông của văn bản đang chọn.

Giảm cỡ phông

Giảm kích thước phông của văn bản đang chọn.

Bật khả năng hỗ trợ CTL thì hiển thị hai biểu tượng thêm.

Trái-qua-Phải

left to right icon

Văn bản được nhập vào từ bên trái qua bên phải.

Phải-qua-Trái

right to left icon

Văn bản được nhập vào từ bên phải qua bên trái.

Please support us!