Cuộn Văn bản quanh Đối tượng

Bao văn bản quanh đối tượng

 1. Lựa chọn đối tượng.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab to choose the wrapping style that you want to apply.

  Kiểu dáng cuộn hiện thời được chấm điểm ngụ ý.

Xác định Thuộc tính Cuộn

 1. Lựa chọn đối tượng.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab.

 1. Bật các tùy chọn thích hợp.

 2. Nhấn vào nút OK.

Để thay đổi đường viền cuộn của đối tượng:

Bạn có thể thay đổi hình quanh đó văn bản sẽ cuộn.

 1. Chọn đồ họa, nhấn-phải, sau đó chọn mục Cuộn > Sửa đường viền.

 1. Dùng công cụ vẽ một đường mới, rồi nhấn biểu tượng Áp dụng (dấu kiểm màu xanh lá cây).

 2. Chọn cửa sổ Sửa đường viền .

Please support us!