Gõ Xong Từ trong Tài liệu Văn bản

LibreOffice thu thập các từ bạn thường dùng trong phiên chạy hiện thời. Lúc sau, khi bạn gõ ba chữ thứ nhất của một từ đa thu thập, LibreOffice sẽ tự động điền nốt từ đó.

Nếu có nhièu hơn một từ trong bộ nhớ Tự Động Sửa Lỗi khớp với ba ký tự bạn gõ, nhấn +Tab để luân chuyển vòng các từ. Để luân chuyển theo hướng ngược lại, nhấn +Shift+Tab.

Chấp nhận/Từ chối một điền nốt từ

Tắt khả năng điền nốt từ

  1. Chọn Công cụ - Tùy chọn tự động sửa - Điền nốt từ.

  2. Uncheck Enable word completion.

Please support us!