Văn Bản Xoay

Bạn chỉ có khả năng xoay văn bản nằm bên trong đối tượng vẽ.

  1. Chọn Xem - Các thanh công cụ - Vẽ rồi mở thanh công cụ Vẽ .

  2. Nhấn vào biểu tượng Văn bản Biểu tượng.

  3. Kéo trong tài liệu để vẽ đối tượng văn bản, sau đó gõ văn bản vào nó.

  4. Nhấn chuột bên ngoài đối tượng, sau đó nhấn vào văn bản bạn mới gõ. Nhấn vào biểu tượngXoay Biểu tượng trên thanh công cụ Thuộc tính Đối tượng Vẽ.

  5. Kéo một của những móc góc của đối tượng văn bản.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn cũng có thể nhấn-phải vào đối tượng văn bản, chọn mục Vị trí và Kích cỡ trong trình đơn phụ, sau đó nhấn vào thẻ Xoay và gõ góc xoay hay vị trí khác cho đối tượng.


Please support us!