Dùng Khung để Đặt Văn bản ở Giữa trên Trang

  1. Tô sáng khối văn bản bạn muốn đặt ở giữa trên trang.

  2. Chọn lệnh Chèn > Khung.

  3. Trong vùng Neo , chọn Tới trang.

  4. Trong vùng Kích thước , đặt kích thước của khung.

  5. Trong vùng Vị trí , chọn "Giữa" trong các hộp NgangDọc .

  6. Nhấn vào nút OK.

Biểu tượng Ghi chú

To hide the borders of the frame, select the frame, and then choose Format - Frame and Object - Properties. Click the Borders tab, and then click in the Set No Border box in the Line Arrangement area.


Để thay đổi kích cỡ của khung, kéo cạnh của khung.

Please support us!