Hoạt hoạ Văn bản

Bạn chỉ có khả năng hoạt họa văn bản nằm bên trong một đối tượng vẽ (v.d. hình chữ nhật, đường hay đối tượng văn bản). Chẳng hạn, vẽ hình chữ nhật, rồi nhấn đôi vào hình và gõ chuỗi văn bản.

  1. Chọn đối tượng vẽ chứa chuỗi bạn muốn hoạt hoạ.

  2. Chọn Định dạng - Đối tượng - Thuộc tính văn bản, rồi nhấn vào tab Hoạt hình văn bản.

  3. Trong hộp Hiệu ứng , chọn hoạt hình mà bạn muốn.

  4. Đặt các thuộc tính của hiệu ứng, sau đó bấm nút OK.

Please support us!