Áp dụng Kiểu dáng ở Chế độ Định dạng Tô đầy

You can quickly apply styles, such as paragraph and character styles, in your document by using the Fill Format Mode in the Styles window.

  1. Choose View - Styles.

  2. Nhấn vào biểu tượng của phân loại kiểu dáng bạn muốn áp dụng.

  3. Click the style, and then click the Fill Format Mode icon Icon in the Styles window.

  4. Trong tài liệu, di chuyển con trỏ sang vị trí ở đó bạn muốn áp dụng kiểu dáng, sau đó nhấn chuột. Để áp dụng cùng một kiểu dáng cho nhiều mục, kéo chuột để chọn những mục, sau đó buông ra.

  5. Làm xong thì bấm phím Esc để thoát khỏi chế độ.

Please support us!