Sử dụng Thẻ khéo

Thẻ khéo cung cấp thông tin thêm và chức năng cho một số từ đã xác định riêng trong tài liệu Writer. Các phần mở rộng Thẻ khéo khác nhau thì có sẵn các tính năng khác nhau.

Cài đặt Thẻ khéo

Thẻ khéo có thể được cung cấp dạng phần mở rộng của LibreOffice Writer.

Để cài đặt một Thẻ khéo, làm một của những bước này:

Trình đơn Thẻ khéo

Any text in a Writer document can be marked with a Smart Tag, by default a magenta colored underline. You can change the color in - LibreOffice - Application Colors.

When you point to a Smart Tag, a tip help informs you to -click to open the Smart Tags menu. If you don't use a mouse, position the cursor inside the marked text and open the context menu by Shift+F10.

Trong trình đơn Thẻ Thông Minh, bạn thấy các hành động sẵn sàng đã được xác định cho Thẻ Thông Minh này. Chọn một mục trong trình đơn. Lệnh Tùy chọn Thẻ Thông Minh sẽ mở trang Thẻ Thông Minh của tùy chọn Công cụ - Tự động Sửa lỗi.

Để bật/tắt Thẻ khéo

When you have installed at least one Smart Tags extension, you see the Smart Tags page in Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. Use this dialog to enable or disable Smart Tags and to manage the installed tags.

Biểu tượng Ghi chú

Ghi chú : Bộ Kiểm tra Chính tả tự động không kiểm tra văn bản dạng Thẻ khéo.


Please support us!