Áp dụng Định dạng Văn bản trong khi Gõ

Để áp dụng định dạng in đậm

 1. Tô sáng chuỗi văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bấm tổ hợp phím +B.

  Cũng có thể bấm +B, sau đó gõ chuỗi bạn muốn định dạng in đậm, gõ xong thì bấm +B lần nữa.

Để áp dụng định dạng in đậm

 1. Tô sáng chuỗi văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bấm tổ hợp phím +B.

  Cũng có thể bấm +B, sau đó gõ chuỗi bạn muốn định dạng in đậm, gõ xong thì bấm +B lần nữa.

To underline text

 1. Tô sáng chuỗi văn bản bạn muốn đặt thành chữ hoa.

 2. Bấm tổ hợp phím +B.

  Cũng có thể bấm +B, sau đó gõ chuỗi bạn muốn định dạng in đậm, gõ xong thì bấm +B lần nữa.

Chuyển thành Chỉ số Trên hay Chỉ số Dưới

Phím tắt cho tài liệu văn bản

Phím tắt trong LibreOffice

Please support us!