Áp dụng Định dạng Văn bản trong khi Gõ

Để áp dụng định dạng in đậm

 1. Tô sáng chuỗi văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Press +B.

  You can also press +B, type the text that you want to format in bold, and then press +B when you are finished.

Để áp dụng định dạng in đậm

 1. Tô sáng chuỗi văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bấm tổ hợp phím +B.

  Cũng có thể bấm +B, sau đó gõ chuỗi bạn muốn định dạng in đậm, gõ xong thì bấm +B lần nữa.

To underline text

 1. Tô sáng chuỗi văn bản bạn muốn đặt thành chữ hoa.

 2. Bấm tổ hợp phím +B.

  Cũng có thể bấm +B, sau đó gõ chuỗi bạn muốn định dạng in đậm, gõ xong thì bấm +B lần nữa.

Please support us!