Chỉnh Sửa Phần

Trong tài liệu, bạn có khả năng bảo về, ẩn và chuyển đổi phần sang văn bản chuẩn.

  1. Chọn lệnh Định dạng > Phần.

  2. Cũng có thể bấm +B, sau đó gõ chuỗi bạn muốn định dạng in đậm, gõ xong thì bấm +B lần nữa.

  3. Làm một trong các hành động này:

Sử Dụng Phần

Chèn Phần

Định dạng > Phần

Bảo vệ nội dung trong LibreOffice Writer

Please support us!