Chọn khay đựng giấy của máy in

Hãy sử dụng kiểu dáng trang để xác định các nguồn giấy khác nhau cho các trang khác nhau của tài liệu.

  1. Choose View - Styles.

  2. Nhấn biểu tượng Kiểu dáng trang .

  3. Trong danh sách, nhấn-phải vào kiểu dáng trang cho đó bạn muốn xác định nguồn giấy, sau đó chọn lệnh Sửa.

  4. Trong hộp Khay giấy , chọn khay giấy mà bạn muốn dùng.

  5. Nhấn vào nút OK.

  6. Lặp lại bước 1-5 cho mỗi kiểu dáng trang cho đó bạn muốn xác định nguồn giấy.

  7. Áp dụng kiểu dáng trang cho những trang thích hợp.

Please support us!