Thay Đổi Nền Trang

LibreOffice sử dụng kiểu dáng trang để đặt nền của trang trong tài liệu. Chẳng hạn, để đặt hình mờ làm nền trang của một hay nhiều trang trong tài liệu, bạn cần phải tạo một kiểu dáng trang có nền hình mờ, sau đó áp dụng kiểu dáng trang này vào các trang trong tài liệu.

Để thay đổi nền trang

 1. Choose View - Styles .

 2. Nhấn vào thẻ Kiểu dáng trang.

 3. Trong danh sách các kiểu dáng trang, nhấn-phải vào mục thích hợp, sau đó chọn lệnh Mới.

 4. Trên trang thẻ Tổ chức, gõ tên cho kiểu dáng trang vào hộp Tên.

 5. Trong hộp Kiểu dáng kế, chọn kiểu dáng trang bạn muốn áp dụng cho trang kế tiếp.

 1. Click the Area tab.

 2. Select whether you want a solid color or a graphic. Then select your options from the tab page.

 3. Nhấn vào nút OK.

Để Thay đổi Nền Trang của Mọi Trang trong Tài liệu

Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã tạo một kiểu dáng trang chứa nền trang. Xem phần Để thay đổi nền trang để tìm chi tiết.

 1. Choose View - Styles .

 2. Nhấn vào thẻ Kiểu dáng trang.

 3. Nhấn đôi vào kiểu dáng trang chứa nền trang bạn muốn áp dụng.

Để Đặt Nền Trang Khác Nhau Trong Cùng Tài Liệu

Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã tạo một kiểu dáng trang chứa nền trang. Xem phần Để thay đổi nền trang để tìm chi tiết.

 1. Nhấn vào đằng trước ký tự đầu tiên của đoạn văn nằm trên nền trang bạn muốn thay đổi.

 2. Choose Insert - Manual Break.

 3. Chọn lệnh Ngắt trang.

 4. Trong hộp Kiểu dáng , chọn một kiểu dáng trang sẽ dùng nền trang này.

 1. Nhấn vào nút OK.

Page Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Please support us!