Thêm Số thứ tự Dòng

LibreOffice có khả năng thêm số thứ tự dòng vào toàn văn bản, hoặc vào một số đoạn văn đã chọn trong tài liệu. Số thứ tự dòng hiển thị khi bạn in tài liệu. Bạn có thể xác định khoảng đánh số dòng, số bắt đầu, và có nên đếm dòng rỗng hay dòng trong khung hay không. Bạn cũng có thể thêm dấu tách giữa các số thứ tự dòng.

note

Số thứ tự dòng không sẵn sàng trong định dạng HTML.


Để thêm số thứ tự dòng vào toàn tài liệu :

 1. Chọn lệnh Công cụ > Đánh số dòng.

 2. Bật tùy chọn Hiện số thứ tự, và các tùy chọn thích hợp khác.

 3. Nhấn vào nút OK.

Để thêm số thứ tự vào đoạn văn riêng:

 1. Chọn lệnh Công cụ > Đánh số dòng.

 2. Bật tùy chọn Hiện số thứ tự.

 3. Press to open the Styles window, and then click the Paragraph Styles icon.

 4. Nhấn-phải vào kiểu dáng đoạn văn « Mặc định », sau đó chọn lệnh Sửa.

  Tất cả các kiểu dáng đoạn văn đều dựa vào kiểu dáng « Mặc định ».

 1. Click the Outline & List tab.

 2. Trong vùng Đánh số dòng , bỏ chọn hộp kiểm Gồm đoạn này trong đánh số dòng .

 3. Nhấn vào nút OK.

 4. Tô sáng những đoạn văn vào chúng bạn muốn thêm số thứ tự dòng.

 5. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

 6. Bật lại tùy chọn Cũng đánh số đoạn văn này.

 7. Nhấn vào nút OK.

Bạn cũng có khả năng tạo một kiểu dáng đoạn văn mà đánh số dòng, và áp dụng nó vào những đoạn văn đã chọn.

Để xác định số thứ tự dòng đầu tiên:

 1. Nhấn vào một đoạn văn nào đó.

 2. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & List tab.

 3. Đánh dấu hộp kiểm Gồm đoạn này trong đánh số dòng .

 4. Đánh dấu chọn hộp kiểm Bắt đầu lại ở đoạn văn .

 5. Nhập một số dòng vào hộp Bắt đầu từ box.

 6. Nhấn vào nút OK.

Please support us!