Bật/tắt Khả năng Nhận ra Số trong Bảng

LibreOffice có khả năng tự động định dạng ngày tháng bạn đã gõ vào bảng, tùy theo thiết lập Miền được ghi rõ trong hệ điều hành.

Làm một trong các hành động này:

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

- LibreOffice Writer - Table

Please support us!