Tạo văn bản không in được

Để tạo văn bản không được in ra, hãy làm như sau:

  1. Chọn Chèn – Khung rồi nhấn OK.

  2. Gõ văn bản vào khung, cũng thay đổi kích cỡ của khung nếu bạn muốn,

  3. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Options tab.

  4. Trong vùng Thuộc tính, bỏ chọn mục In.

  5. Nhấn vào nút OK.

Please support us!