Bộ điều hướng cho tài liệu văn bản

The Navigator displays the different parts of your document, such as headings, tables, frames, objects, or hyperlinks.

  1. Để mở công cụ Bộ điều hướng, bấm phím chức năng F5.

  2. Để nhảy nhanh tới một vị trí trong tài liệu, nhấn kép vào danh sách trong cửa sổ Bộ điều hướng hoặc nhập số trang tương ứng.

Please support us!