Hướng dẫn Sử dụng LibreOffice Writer

Trên trang trợ giúp LibreOffice chung, bạn có thể tìm các hướng dẫn thích hợp với mọi mô-đun, v.d. thao tác trình đơn và cửa sổ, tùy chỉnh LibreOffice, nguồn dữ liệu, bộ sưu tập và chức năng kéo thả.

Muốn xem trợ giúp về mô-đun khác thì chuyển đổi sang trợ giúp về nó, dùng hộp tổ hợp trong vùng dịch chuyển.

Gõ và định dạng văn bản

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Dùng Con Trỏ Trực Tiếp

Di chuyển và chọn bằng bàn phím

Inserting Special Characters

Gõ Xong Từ trong Tài liệu Văn bản

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Áp dụng Định dạng Văn bản trong khi Gõ

Nhấn mạnh Văn bản

Changing the Color of Text

Văn Bản Xoay

Dùng Khung để Đặt Văn bản ở Giữa trên Trang

Thụt Lề Đoạn Văn

Xác định viền của trang

Defining Borders for Paragraphs

Defining Borders for Tables and Table Cells

Xác định viền của đối tượng

Chuyển thành Chỉ số Trên hay Chỉ số Dưới

Chuyển đổi giữa Chữ Hoa và Chữ Thường

Di chuyển và Sao chép Văn bản trong Tài liệu

Đặt lại Thuộc tính Phông

Numbering for Headings

Arranging Headings in the Navigator

Tới liên kết lưu riêng

Sử Dụng Phần

Chèn Phần

Chỉnh Sửa Phần

Copying Formatting With the Clone Formatting Tool

Mẫu và Kiểu dáng

Tạo Kiểu dáng Mới từ Vùng chọn

Áp dụng Kiểu dáng ở Chế độ Định dạng Tô đầy

Cập nhật Kiểu dáng từ Vùng chọn

Sử dụng Kiểu dáng từ Tài liệu hay Mẫu Khác

Creating and Changing Default and Custom Templates

Printing with Page line-spacing

Recording and Displaying Changes

Tự động gõ và định dạng văn bản

Tắt chức năng Tự động Định dạng và Tự động Sửa lỗi

Tạo danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm ngay khi gõ

Automatic Check Spelling

Sử dụng Tốc ký

Thêm ngoài lệ vào danh sách Tự động Sửa lỗi

Kiểu dáng trang xen kẽ trên trang chẵn và lẻ

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Gỡ Bỏ Chỗ Ngắt Dòng

Sử dụng kiểu dáng, Đánh số trang, Sử dụng trường

Số Thứ Tự Trang

Thay Đổi Hướng Trang

Thay Đổi Nền Trang

Áp dụng Kiểu dáng ở Chế độ Định dạng Tô đầy

Tạo Kiểu dáng Mới từ Vùng chọn

Cập nhật Kiểu dáng từ Vùng chọn

Undoing Direct Formatting for a Document

Định Dạng Đầu/Chân Trang

Inserting Hyperlinks

Xác định Phạm vi Số

Chèn và Xoá Chỗ Ngắt Trang

Tạo và Áp dụng Kiểu dáng Trang

Thông tin về Trường

Thêm trường nhập liệu

Truy vấn Dữ liệu Người dùng trong Trường hay Điều kiện

Chuyển đổi Trường sang Văn bản

Chèn trường ngày tháng cố định hay thay đổi

Chỉnh sửa bảng trong văn bản

Chọn Bảng, Hàng và Cột

Chèn Bảng

Xoá Bảng hay Nội dung của Bảng

Tính trong tài liệu văn bản

Tính công thức phức tạp trong tài liệu văn bản

Tính và dán kết quả công thức vào tài liệu văn bản

Hiển thị kết quả phép tính bảng trong bảng khác

Tính qua bảng

Tính tổng một dãy ô trong bảng

Chèn Văn bản đằng Trước Bảng ở Đầu Trang

Trộn và Xẻ các Ô

Lặp lại Tiêu đề Bảng trên Trang Mới

Thay đổi Kích cỡ của Hàng hay Cột trong Bảng Văn bản

Sửa đổi Hàng và Cột bằng Bàn phím

Copying Spreadsheet Areas to Text Documents

Inserting Line Breaks in Cells

Ảnh, Bản vẽ, Hình sưu tập, Chữ nghệ thuật

Đặt Vị trí Đối tượng

Sử dụng Phụ đề

Adding Heading Numbers to Captions

Fontwork For Graphical Text Art

Chèn Đồ Họa

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Chèn Đồ Họa Từ Tập Tin

Chèn Đồ họa từ LibreOffice Draw hay Impress

Chèn đồ họa từ bộ sưu tập bày bằng cách kéo và thả

Chèn Ảnh đã Quét

Chèn Đồ thị Calc vào Tài liệu Văn bản

Hoạt hoạ Văn bản

Văn Bản Xoay

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Mục lục, Chỉ mục

Sử dụng Tài liệu Chủ và Tài liệu Phụ

Xác định mục nhập Chỉ mục hay Mục lục

Cập nhật, Chỉnh sửa và Xoá các Chỉ mục và Mục lục

Chỉnh sửa hay Xoá mục nhập Bảng và Chỉ mục

Định dạng Chỉ mục hay Mục lục

Tạo Mục Lục

Tạo Chỉ mục theo Thứ tự abc

Tạo Thư Tịch

Chỉ Mục Tự Xác Định

Chỉ Mục Bao Quát Vài Tài Liệu

Bộ điều hướng cho tài liệu văn bản

Tiêu đề, Kiểu đánh số

Numbering and Paragraph Styles

Thêm chấm điểm

Adding Numbering

Numbering for Headings

Tạo danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm ngay khi gõ

Sử dụng Phụ đề

Adding Heading Numbers to Captions

Xác định Phạm vi Số

Sử dụng Tài liệu Chủ và Tài liệu Phụ

Changing the List Level of a List Paragraph

Combining Ordered Lists

Modifying Numbering in an Ordered List

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Thêm Số thứ tự Dòng

Đầu trang, Chân trang, Cước chú

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Chèn số thứ tự trang vào phần chân trang

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Xác định Đầu/Chân trang Khác nhau

Định Dạng Đầu/Chân Trang

Chèn và Chỉnh sửa Cước chú hay Kết chú

Giãn cách giữa các cước chú

Chỉnh sửa đối tượng khác trong văn bản

Đặt Vị trí Đối tượng

Tạo danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm ngay khi gõ

Sử dụng Phụ đề

Adding Heading Numbers to Captions

Drawing Lines in Text

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Inserting, Editing, and Linking Frames

Chính tả, Từ điển, Gạch nối từ

Kiểm tra Chính tả bằng Tay

Automatic Check Spelling

Thêm ngoài lệ vào danh sách Tự động Sửa lỗi

Gỡ bỏ Từ khỏi Từ điển tự xác định

Gạch Nối Từ

Từ điển gần nghĩa

Thư mẫu, Nhãn và Danh thiếp

Tạo Thư Mẫu

Creating and Printing Labels and Business Cards

Printing Address Labels

Văn bản Điều kiện

Văn bản điều kiện khi đếm trang

Làm việc với tài liệu

In Cuốn Sách Mỏng

Sử dụng Tài liệu Chủ và Tài liệu Phụ

Xem Thử Trang Trước Khi In

Printing faster with Reduced Data

In Ra Nhiều Trang Trên Cùng Tờ Giấy

In theo Thứ tự Ngược lại

Chọn khay đựng giấy của máy in

Lưu Tài liệu Văn bản bằng Định dạng HTML

Chèn Toàn Tài liệu Văn bản

Saving Documents in Other Formats

Opening documents saved in other formats

Sending Documents as Email

Changing Your Working Directory

Lặt vặt

Sử dụng Phím tắt (Khả năng Truy cập LibreOffice Writer)

Sử dụng Tốc ký

Sử dụng Thẻ khéo

Sending Faxes and Configuring LibreOffice for Faxing

Pasting Contents in Special Formats

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Văn bản Điều kiện

Văn bản điều kiện khi đếm trang

Di chuyển và Sao chép Văn bản trong Tài liệu

Hiding Text

Hiển thị Văn bản Ẩn

Tạo văn bản không in được

Chèn Siêu liên kết bằng Bộ điều hướng

Bộ điều hướng cho tài liệu văn bản

Thả neo và Thay đổi Kích cỡ của Cửa sổ

Bật/tắt Khả năng Nhận ra Số trong Bảng

Xem Thử Trang Trước Khi In

In Ra Nhiều Trang Trên Cùng Tờ Giấy

Chọn khay đựng giấy của máy in

Chèn Tham Chiếu Chéo

Using Regular Expressions in Text Searches

Lưu Tài liệu Văn bản bằng Định dạng HTML

Áp dụng Định dạng Văn bản trong khi Gõ

Dùng Con Trỏ Trực Tiếp

Inserting, Editing, and Linking Frames

Chèn Toàn Tài liệu Văn bản

Đếm Từ

Cuộn Văn bản quanh Đối tượng

Recording a Macro

Please support us!