Chỉ Mục Tự Xác Định

Bạn có thể tạo bất cứ số chỉ mục tự xác định nào.

Tạo chỉ mục tự xác định

 1. Chọn (cụm) từ bạn muốn thêm vào chỉ mục tự xác định.

 2. Chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập Thư tịch.

 3. Nhắp nút Chỉ mục tự xác định mới button next to the Index box.

 4. Đánh tên cho chỉ mục trong hộp Tên rồi nhấn OK.

 5. Nhắp Chèn để thêm (các) từ đã chọn vào chỉ mục mới.

 6. Nhắp Chèn

Chèn chỉ mục tự xác định

 1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn chỉ mục.

 2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

 3. On the Type tab, select the name of the user-defined index that you created in the Type box.

 1. Bật những tùy chọn đã muốn.

 2. Nhấn vào nút OK.

Please support us!