Thụt Lề Đoạn Văn

Bạn có thể thay đổi khoảng thụt lề cho đoạn văn hiện tại, hay cho các đoạn văn đã chọn, hay cho một Kiểu dáng Đoạn văn.

tip

Cũng có thể đặt khoảng thụt lề bằng thước đo. Để hiển thị thước đo, chọn lệnh Xem > Thước.


Positioning indents

Khoảng thụt lề được tính tương ứng với lề bên trái và bên phải trang. Nếu bạn muốn đoạn văn mở rộng vào lề của trang, gõ số âm.

note

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Khoảng thụt lề khác nhau đối với hướng viết. Chẳng hạn, xem giá trị thụt lề « Phía trước văn bản » đối với ngôn ngữ viết từ bên trái qua bên phải. Cạnh bên trái của đoạn văn được thụt lề tương ứng với lề bên trái trang. Đối với ngôn ngữ viết bên phải qua bên trái, cạnh bên phải của đoạn văn được thụt lề tương ứng với lề bên phải trang.

Hanging indents

For a hanging indent, enter a positive value for Before text and a negative value for First line.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Please support us!