Ngan cản dấu gạch nối lại các từ dứt khoát

Nếu văn bản của bạn dùng chức năng tự động chèn gạch nối từ mà không thấy đẹp, hoặc bạn muốn đặt một số từ nào đó không bao giờ được nối lại bằng dấu gạch, thì bạn có thể tắt chức năng gạch nối từ cho những từ đó.

  1. Choose - Language Settings - Writing Aids

  2. Trong danh sách các Từ điển tự xác định, sau đó bấm nút Sửa.

    Danh sách còn rỗng thì bấm nút Mới để tạo một từ điển.

  3. Trong hộp Từ, gõ từ cần loại trừ khỏi tiến trình gạch nối từ, với dấu bằng theo sau (v.d. « được= »).

  4. Bấm nút Mới, sau đó bấm nút Đóng.

tip

Để loại trừ nhanh một từ nào đó khỏi tiến trình gạch nối từ, chọn nó, chọn lệnh Định dạng > Ký tự, nhấn vào thẻ Phông, sau đó chọn mục « Không co » trong hộp Ngôn ngữ.


Một số từ chứa các kí tự đặc biệt như LibreOffice được coi như gạch nối từ. Nếu bạn không muốn các từ như vậy được gạch nối, bạn có thể chèn một mã đặc biệt để ngăn chặn chức năng gạch nối ở vị trí chèn mã đó. Tiến hành như sau:

  1. Định vị con trỏ ở chỗ mà không muốn có gạch nối

  2. Choose Insert - Formatting Mark - Word Joiner.

    The inserted formatting mark will be shown in gray. To remove it, simply place the cursor over the formatting mark and press the Del key.

Please support us!