Chèn Siêu liên kết bằng Bộ điều hướng

Bạn có khả năng chèn tham chiếu chéo dạng siêu liên kết vào tài liệu, dùng Bộ điều hướng. Ngay cả có thể chỉ dẫn tham khảo từ tài liệu LibreOffice khác. Nhấn vào siêu liên kết khi tài liệu được mở trongLibreOffice thì bạn nhảy tới mục nguồn của tham chiếu chéo.

  1. Mở các tài liệu chứa những mục cho chúng bạn muốn tạo tham chiếu chéo.

  2. Trên thanh Chuẩn, nhấn vào biểu tượng Bộ điều hướng.

  3. Nhắp mũi tên kế vào biểu tượng Chế độ kéo, và đảm bảo rằng Chèn như một siêu liên kết đã được chọn.

  4. Trong danh sách bên dưới Bộ điều hướng, chọn tài liệu chứa mục tới đó bạn muốn chỉ bằng tham chiếu chéo.

  5. Trong danh sách của Bộ điều hướng, nhấn vào dấu cộng (+) bên cạnh mục bạn muốn chèn dạng siêu liên kết.

  6. Kéo mục vào vị trí bạn muốn siêu liên kết trong tài liệu.

Tên của mục được chèn vào tài liệu dạng siêu liên kết gạch dưới.

Please support us!