Định Dạng Đầu/Chân Trang

Bạn có thể áp dụng định dạng trực tiếp vào văn bản trong đầu trang hay chân trang. Cũng có thể điều chỉnh khoảng cách giữa văn bản và khung đầu/chân trang, hoặc áp dụng viền cho đầu/chân trang.

  1. Choose Format - Page Style and select the Header or Footer tab.

  2. Đặt các tùy chọn giãn cách bạn muốn sử dụng.

  3. Để thêm viền hoặc bóng cho đầu trang hay cuối trang, nhắp Nhiều hơn. Hộp thoại Viến/Nền sẽ mở ra.

Please support us!