Xác định Đầu/Chân trang Khác nhau

Bạn có thể đặt đầu trang và chân trang khác nhau trên trang khác nhau của tài liệu, miễn là trang khác nhau cũng có kiểu dáng trang khác nhau. LibreOffice cung cấp vài kiểu dáng trang đã xác định sẵn, v.d. Trang đầu, Trang bên TráiTrang bên Phải, hoặc bạn có thể tạo kiểu dáng trang riêng.

You can also use the mirrored page layout if you want to add a header to a page style that has different inner and outer page margins. To apply this option to a page style, choose Format - Page Style, click the Page tab, and in the Layout settings area, choose “Mirrored” in the Page layout box.

Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng kiểu dáng trang để xác định các đầu trang khác nhau cho trang lẻ và trang chẵn trong cùng tài liệu.

 1. Mở tài liệu văn bản mới.

 2. Choose View - Styles and click the Page Styles icon in the Styles sidebar deck.

 3. Nhấn-phải vào mục « Trang bên Phải » trong danh sách các kiểu dáng trang, rồi chọn lệnh Sửa.

 4. Trong hộp thoại Kiểu dáng trang, nhắp vào tabĐầu trang .

 5. Chọn Bật đầu trang và nhắp vào tab Tổ chức.

 6. Trong hộp Kiểu dáng kế , chọn "Trang bên trái".

 7. Nhấn vào nút OK.

 8. In the Styles window, right-click "Left Page" in the list of page styles and choose Modify.

 9. Trong hộp thoại Kiểu dáng trang, nhắp vào tabĐầu trang .

 10. Chọn Bật đầu trang và nhắp vào tab Tổ chức.

 11. Trong hộp Kiểu dáng kế , chọn "Trang bên phải".

 12. Nhấn vào nút OK.

 13. Nhấn đôi vào mục « Trang bên Phải » trong danh sách các kiểu dáng trang, để áp dụng kiểu dáng cho trang hiện tại.

 14. Nhập văn bản hay đồ họa vào đầu trang cho kiểu dáng « Trang bên Trái ». Sau khi trang kế tiếp được thêm vào tài liệu, nhập văn bản hay đồ họa vào đầu trang cho kiểu dáng « Trang bên Phải ».

Please support us!