Sử dụng Tài liệu Chủ và Tài liệu Phụ

Tài liệu chủ cho phép bạn quản lý tài liệu lớn, v.d. cuốn sách có rất nhiều chương. Có thể thấy tài liệu chủ là bộ chứa các tập tin LibreOffice Writer riêng. Tập tin riêng được gọi là tài liệu phụ.

Để tạo một tài liệu chủ :

 1. Làm một trong các hành động này:

 1. Nếu bạn đang tạo một tài liệu chủ mới, mục thứ nhất hiển thị trong Bộ điều hướng nên là mục kiểu Văn bản. Nhập lời giới thiệu hay nhập văn bản nào. Hành động này đảm bảo rằng, sau khi bạn chỉnh sửa kiểu dáng đã tồn tại trong tài liệu chủ, bạn thấy kích cỡ đã thay đổi khi xem tài liệu phụ.

 2. Trong Bộ điều hướng của tài liệu chính (thường tự động mở, nếu không thì nhấn F5 để mở), nhấn và giữ biểu tượng Chèn , rồi thực hiện một trong các tác vụ sau:

 1. Chọn lệnh Tập tin > Lưu.

Để chỉnh sửa một tài liệu chủ :

Dùng Bộ điều hướng để sắp đặt lại và chỉnh sửa các tài liệu phụ trong tài liệu chủ.

Icon

Để cập nhật chỉ mục trong tài liệu chủ, chọn chỉ mục trong Bộ điều hướng, sau đó nhấn vào biểu tượng Cập nhật.

Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn chèn vào tài liệu chủ một đối tượng như khung hay ảnh, đừng neo đối tượng "vào trang". Thay thế, neo "vào đoạn văn" trên trang thẻ Định dạng - [Kiểu đối tượng] - Kiểu, sau đó đặt vị trí của đối tượng tương ứng so với "Toàn trang" trong hộp liệt kê NgangDọc.


Để bắt đầu mỗi tài liệu phụ trên một trang mới:

 1. Kiểm tra xem mỗi tài liệu phụ bắt đầu với tiêu đề cùng kiểu dáng đoạn văn, v.d. « Tiêu đề 1 ».

 2. In the master document, choose View - Styles, and click the Paragraph Styles icon.

 3. Nhấn-phải vào « Tiêu đề 1 », sau đó chọn lệnh Sửa.

 4. Nhấn vào tab Luồng văn bản .

 5. Trong khu vực Dấu ngắt , chọn Chèn, rồi chọn “Trang” trong hộp Kiểu .

 6. Bạn muốn mỗi tài liệu phụ bắt đầu trên trang lẻ thì chọn mục Với kiểu dáng đoạn văn, sau đó chọn mục « Trang bên phải ».

 7. Nhấn vào nút OK.

To Export a Master Document

 1. Chọn lệnh Tập tin > Xuất.

 2. In the Save as type list, select a text document file format and click Save.

Biểu tượng Ghi chú

Các tài liệu phụ sẽ được xuất khẩu dạng phần. Dùng lệnh Định dạng > Phần để hủy bảo vệ và gỡ bỏ phần, nếu bạn thích tài liệu văn bản thô không có phần riêng.


Please support us!