Sử dụng Tài liệu Chủ và Tài liệu Phụ

Tài liệu chủ cho phép bạn quản lý tài liệu lớn, v.d. cuốn sách có rất nhiều chương. Có thể thấy tài liệu chủ là bộ chứa các tập tin LibreOffice Writer riêng. Tập tin riêng được gọi là tài liệu phụ.

Đặc tính của Tài liệu Chủ

Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn thêm một tài liệu vào tài liệu chủ, hoặc tạo một tài liệu phụ mới, một liên kết riêng được tạo trong tài liệu chủ để đại diện tài liệu đó. Bạn không thể chỉnh sửa nội dung của tài liệu phụ một cách trực tiếp trong tài liệu chủ, nhưng bạn cũng có thể sử dụng Bộ điều hướng để mở bất cứ tài liệu phụ nào để chỉnh sửa.


Mẫu thí dụ về sử dụng kiểu dáng

Tài liệu chủ « chủ.odm » chứa văn bản và hai liên kết (đến tài liệu phụ « phụ1.odt » và « phụ2.odt ». Trong mỗi tài liệu phụ, một kiểu dáng đoạn văn mới cùng tên « Kiểu_dáng_1 » được xác định và dùng, và các tài liệu phụ được lưu lại.

Khi bạn lưu tài liệu chủ, các kiểu dáng từ tài liệu phụ được nhập khẩu vào tài liệu chủ. Đầu tiên kiểu dáng mới "Kiểu_dáng_1" từ tài liệu phụ "phụ1.odt" được nhập khẩu. Sau đó, kiểu dáng từ "phụ2.odt" sẽ được nhập khẩu, nhưng vì "Kiểu_dáng_1" giờ này đã có trong tài liệu chủ, kiểu dáng cùng tên từ "phụ2.odt" sẽ không được nhập khẩu.

Trong tài liệu chủ, lúc này bạn thấy kiểu dáng mới "Kiểu_dáng_1" từ tài liệu phụ thứ nhất. Mọi đoạn văn "Kiểu_dáng_1" trong tài liệu chủ sẽ được hiển thị theo các thuộc tính "Kiểu_dáng_1" từ tài liệu phụ thứ nhất. Tuy nhiên, tài liệu phụ chính nó sẽ không bị thay đổi. Bạn sẽ thấy các đoạn văn "Kiểu_dáng_1" của tài liệu phụ thứ hai tùy theo thuộc tính khác nhau, phụ thuộc vào bạn mở riêng tài liệu "phụ2.odt" hay mở nó như phần của tài liệu chủ.

Biểu tượng Gợi ý

Để tránh tình trạng lộn xộn, hãy sử dụng cùng một mẫu tài liệu cho tài liệu chủ và các tài liệu phụ của nó. Thiết lập này tự động xảy ra khi bạn tạo tài liệu chủ và các tài liệu phụ từ tài liệu đã tồn tại chưa các tiêu đề, dùng lệnh Tập tin > Gửi > Tạo tài liệu chủ.


Please support us!