Giãn cách giữa các cước chú

Nếu bạn muốn tăng khoảng cách giữa hai mục cước chú hay kết chú, bạn có thể thêm viền bên trên và bên dưới vào kiểu dáng đoạn văn tương ứng.

  1. Nhấn vào cước chú hay kết chú.

  2. Choose View - Styles.

  3. Nhấn-phải vào Kiểu dáng Đoạn văn bạn muốn sửa đổi, v.d. « Cước chú », sau đó chọn Sửa.

  4. Nhấn vào thẻ Viền.

  5. Trong vùng Mặc định , nhắp lên biểu tượng Chỉ đặt viền đỉnh và đáy.

  6. Trong khu vực Đường, nhắp vào một đường trong danh sách Kiểu dáng .

  7. Chọn mục « Trắng » trong hộp Màu. Nếu nền của trang không phải màu trắng, chọn màu hiển thị đẹp trên màu nền.

  8. In the Padding area, clear the Synchronize check box.

  9. Nhập giá trị vào các hộp Đỉnh Đáy .

  10. Nhấn vào nút OK.

Please support us!