Chuyển đổi Trường sang Văn bản

Bạn có khả năng thay đổi một trường nào đó sang văn bản chuẩn, để nó không còn được cập nhật lại. Tuy nhiên, một khi chuyển đổi trường sang văn bản, bạn không thể chuyển đổi lại văn bản sang trường.

  1. Lựa chọn trường, sau đó chọn lệnh Sửa > Cắt.

  2. Chọn lệnh Sửa > Dán đặc biệt.

  3. Nhấn vào "Văn bản không định dạng" trong danh sách Vùng chọn, rồi nhấn OK.

Please support us!