Gỡ bỏ Từ khỏi Từ điển tự xác định

  1. Choose - Language Settings - Writing Aids.

  2. Chọn từ điển tự định nghĩa mà bạn muốn sửa trong danh sách Người dùng định nghĩa , rồi nhấn Sửa.

  3. Trong danh sách Từ, chọn từ bạn muốn xoá, sau đó nhấn vào nút Xoá.

Please support us!