Văn bản Điều kiện

Trong tài liệu, bạn có thể thiết lập trường hiển thị văn bản khi thỏa một điều kiện bạn đã xác định. Chẳng hạn, bạn có thể xác định chuỗi văn bản điều kiện sẽ được hiển thị trong một dãy thư nhắc nhở.

Trong mẫu thí dụ này, tiến trình thiết lập văn bản điều kiện có hai phần. Đầu tiên bạn tạo một biến, sau đó bạn tạo điều kiện.

Để xác định một biến điều kiện:

Phần thứ nhất của mẫu thí dụ là việc xác định biến cho câu lệnh điều kiện.

 1. Chọn Chèn - Trường - Khác, rồi nhấn tab Biến số.

 2. Nhấn vào mục "Đặt biến" trong danh sách Kiểu .

 3. Đánh tên biến trong hộp Tên, ví dụ Nhắc nhở.

 4. Nhấn "Văn bản" trong danh sách Định dạng.

 5. Nhập 1 trong hộp Giá trị, rồi nhấn Chèn.
  Danh sách định dạng bây giờ sẽ hiển thị một định dạng "Tổng quát".

Để xác định một điều kiện và văn bản điều kiện

Phần thứ hai của mẫu thí dụ này là việc xác định điều kiện phải được thỏa, và việc chèn một bộ giữ chỗ sẽ hiển thị văn bản trong tài liệu của bạn.

 1. Để con trỏ vào vị trí bạn muốn chèn văn bản điều kiện vào văn bản của tài liệu.

 2. Chọn mục Chèn - Trường - Khác, rồi nhấn tab Hàm.

 3. Nhấn "Chuỗi điều kiện" trong danh sách Kiểu .

 4. Gõ vào hộp Điều kiện chuỗi Reminder EQ "3". Tức là văn bản điều kiện sẽ được hiển thị khi biến (trong trường bạn đã xác định trong phần thứ nhất của mẫu thí dụ này) bằng 3.

  Dấu trích dẫn bao gồm số 3 thì ngụ ý rằng biến bạn đã xác định trong phần thứ nhất của mẫu thí dụ này là một chuỗi văn bản.

 1. Gõ vào hộp Thì chuỗi văn bản bạn muốn hiển thị khi điều kiện được thỏa. Có thể nhập chuỗi văn bản có gần bất cứ kích cỡ nào. Bạn có thể dán một đoạn văn vào hộp này.

 2. Nhấn vào Chèn, sau đó nhấn vào nút Đóng.

Để hiển thị văn bản điều kiện:

Trong mẫu thí dụ này, chuỗi văn bản điều kiện được hiển thị khi giá trị của biến điều kiện bằng 3.

 1. Để con trỏ đằng trước trường bạn đã xác định trong phần thứ nhất của mẫu thí dụ này, sau đó chọn lệnh trình đơn Sửa > Trường.

 2. Thay thế con số trong hộp Giá trị với 3, rồi nhấn Đóng.

 3. Nếu trường không tự động cập nhật thì bấm phím chức năng F9.

Please support us!