Thêm ngoài lệ vào danh sách Tự động Sửa lỗi

Bạn có thể ngăn cản chức năng Tự động Sửa lỗi sửa một số từ viết tắt hay từ nào đó hỗn hợp chữ hoa/thường.

  1. Chọn Công cụ - Các tùy chọn Tự động sửa, sau đó nhắp tab Ngoại lệ.

  2. Làm một trong các hành động này:

    Gõ từ viết tắt vào hộp Từ viết tắt (không có chữ hoa sau), sau đó nhấn vào nút Mới.

    Gõ từ vào hộp Từ có HAi CHữ CÁi HOa, sau đó nhấn vào nút Mới.

Biểu tượng Gợi ý

Để hủy bướcTự động Sửa lỗi một cách nhanh chóng, bấm tổ hợp phím +Z. Phím tắt này cũng thêm vào danh sách ngoại lệ Tự động Sửa lỗi từ hay từ viết tắt bạn đã gõ.


Tự động Kiểm tra Chính tả

Please support us!