Thêm ngoài lệ vào danh sách Tự động Sửa lỗi

Bạn có thể ngăn cản chức năng Tự động Sửa lỗi sửa một số từ viết tắt hay từ nào đó hỗn hợp chữ hoa/thường.

  1. Chọn Công cụ - Các tùy chọn Tự động sửa, sau đó nhắp tab Ngoại lệ.

  2. Làm một trong các hành động này:

    Gõ từ viết tắt vào hộp Từ viết tắt (không có chữ hoa sau), sau đó nhấn vào nút Mới.

    Gõ từ vào hộp Từ có HAi CHữ CÁi HOa, sau đó nhấn vào nút Mới.

Biểu tượng Gợi ý

To quickly undo an AutoCorrect replacement, press +Z. This also adds the word or abbreviation that you typed to the AutoCorrect exceptions list.


Please support us!