Tắt chức năng Tự động Định dạng và Tự động Sửa lỗi

Mặc định là LibreOffice tự động sửa nhiều lỗi gõ thường làm, và tự động áp dụng định dạng trong khi bạn gõ.

Để gỡ bỏ một từ nào đó khỏi danh sách Tự động Sửa lỗi:

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Nhấn vào thẻ Thay thế.

 3. Trong danh sách Tự động Sửa lỗi, chọn cặp từ bạn muốn gỡ bỏ.

 4. Nhắp vào nút Xoá.

Để chấm dứt thay thế dấu trích dẫn:

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Nhấn vào thẻ Tùy chọn.

 3. Bỏ chọn (các) hộp kiểm “Thay thế”.

Để chấm dứt viết hoa chữ đầu của câu :

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Nhấn vào thẻ Tùy chọn.

 3. Bỏ chọn hộp kiểm Viết hoa chữ đầu của câu.

Để chấm dứt vẽ đường khi bạn gõ ba ký tự trùng:

LibreOffice sẽ tự động vẽ một đường thẳng khi bạn gõ ba lần một của những ký tự theo đây, sau đó bấm phím Enter: - _ = * ~ #

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Nhấn vào thẻ Tùy chọn.

 3. Clear the "Apply border" check box.

Please support us!