Tạo danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm ngay khi gõ

LibreOffice có thể tạo phác thảo đánh số hay chấm điểm một cách tự động trong khi bạn gõ.

Để hiệu lực chức năng tự động đánh số và chấm điểm

  1. Chọn Công cụ - Các tùy chọn Tự động sửa, nhắp vào tab Các tùy chọn, rồi chọn “Áp dụng đánh số - biểu tượng”.

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

Biểu tượng Gợi ý

Tùy chọn tự động đánh số chỉ được áp dụng cho đoạn văn được định dạng theo kiểu dáng đoạn văn « Mặc định », « Thân văn bản » hay « Thụt lề thân văn bản ».


Để tạo danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm trong khi gõ

  1. Gõ ký tự « 1. », « i. » hay « I. » để bắt đầu tạo danh kiểu sách đánh số. Gõ dấu sao « * » hay dấu gạch « - » để bắt đầu tạo danh sách kiểu chấm điểm. Cũng có thể gõ dấu ngoặc đóng sau con số, v.d. « 1) » hay « i) ».

  2. Sau khi gõ ký tự bắt đầu tạo danh sách, gõ một dấu cách, sau đó gõ văn bản của mục danh sách đó. Gõ xong thì bấm phím Enter. Mục sau tự động hiển thị con số hay chấm điểm kế tiếp.

  3. Gõ xong toàn danh sách thì bấm phím Enter lần nữa, để kết thúc tạo danh sách.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn cũng có thể bắt đầu danh sách kiểu đánh số bằng bất cứ con số nào. Vậy danh sách đánh số có thể bắt đầu với « 2. » hay « 17) » hay « 1003. ». Các mục khác sẽ theo sau.


Changing the List Level of a List Paragraph

Please support us!