Tựa đề

Chèn tựa đề được xác định trong các thuộc tính tài liệu, dạng trường. Trường này hiển thị dữ liệu được nhập vào trường Tựa đề dưới phần Tập tin > Thuộc tính > Mô tả.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Field - Title


Nếu bạn muốn chèn thuộc tính tài liệu khác dạng trường, chọn lệnhChèn > Trường > Khác và làm thiết lâp đã muốn trong hộp thoại Trường. Phân loại Thông tin tài liệu thì chứa tất cả các trường được hiển thị trong các thuộc tính tài liệu.

Please support us!