Hạ xuống với điểm phụ

ịch đoạn văn (và các điểm phụ) xuống bên dưới đoạn văn trước. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Icon Move Down with Subpoints

Hạ xuống với điểm phụ

Please support us!