Bề cao hàng

Changes the height of the selected row(s).

Để truy cập lệnh này...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


Bề cao

Nhập chiều cao bạn muốn đặt cho các ô đã chọn.

Vừa kích cỡ

Tự động điều chỉnh chiều cao của hàng để tương ứng với nội dung của các ô.

note

You can also right-click in a cell, and then choose Size - Minimal Row Height.


Please support us!