Hủy bảo vệ

Gỡ bỏ sự bảo vệ đối với tất cả các ô trong bảng hiện thời.

Để truy cập lệnh này...

In the context menu of a cell, choose Cell - Unprotect.

Open context menu in Navigator for tables.


Để gỡ bỏ sự bảo vệ khỏi vài bảng đồng thời, lựa chọn các bảng đó, sau đó bấm tổ hợp phím +Shift+T. Để gỡ bỏ sự bảo vệ khỏi tất cả các bảng trong cùng một tài liệu, nhấn vào bất cứ nơi nào trong tài liệu, sau đó bấm tổ hợp phím +Shift+T.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn cũng có thể gỡ bỏ sự bảo vệ ô khỏi bảng trong Bộ điều hướng.


Please support us!