Bảng

Định rõ các tùy chọn về kích cỡ, vị trí, giãn cách, và chỉnh canh cho bảng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - Properties - Table tab.


Thuộc tính

Tên

Điền tên trong cho bảng. Bạn có thể dùng tên này để định vị nhanh bảng ở trong phần Bộ điều hướng.

Bề rộng

Điền độ rộng của bảng. Ô này chỉ có hiệu lực nếu bỏ chọn tùy chọn Tự động ở trong vùng Canh lề.

Tương đối

Hiển thị độ rộng của bảng theo phần trăm độ rộng của trang.

Canh lề

Thiết lập các tùy chọn canh lề cho bảng.

Tự động

Mở rộng bảng theo chiều ngang về phía bên lề trái và lề phải. Thiết lập này cho bảng nên được dùng cho các tài liệu HTML.

Trái

Canh mép trái của bảng về phía lề trái của trang.

Lề trái

Canh mép trái của bảng về chỗ thụt đầu dòng khi bạn chọn ô Trái trong vùng chọn Giãn cách .

Phải

Canh mép phải của bảng về phía lề phải.

Giữa

Đặt ngang chính giữa trang.

Thủ công

Canh lề ngang cho bảng dựa vào giá trị đã điền trong các ô bên tráibên phải trong vùng chọn Giãn cách . LibreOffice tự động tính toán độ rộng của bảng. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn định rõ từng độ rộng cột.

Giãn cách

Trái

Điền khoảng trống muốn chừa lại giữa lề trái của trang và mép của bảng. Tùy chọn này không có hiệu lực nếu chọn Tự động hoặc chọn tùy chọn bên trái trong vùng Canh lề.

Phải

Điền khoảng trống muốn chừa lại giữa lề phải của trang và mép phải của bảng Tùy chọn này có hiệu lực nếu chọn Tự độnghoặc chọn tùy chọn bên phải trong vùng Canh lề .

Trên

Điền khoảng trống muốn chừa lại giữa mép trên của bảng và phần văn bản phía trên bảng.

Dưới

Điền khoảng trống muốn chừa lại giữa mép dưới của bảng và phần văn bản phía dưới bảng.

Biểu tượng Gợi ý

To insert a paragraph before a table at the beginning of a document, header or footer, place the cursor before any content in the first cell, and then press +Enter.


Thuộc tính

Hướng văn bản

Ghi rõ hướng văn bản cho đoạn văn cũng dùng bố trí văn bản phức tạp (CTL). Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn cần phải hiệu lực hỗ trợ bố trí văn bản phức tạp.

Please support us!