Sửa đường viền

Thay đổi đường viền của đối tượng. LibreOffice dùng đường viền khi quy định các tùy chọn cuộn văn bản cho đối tượng.

Hiển thị phần xem trước của đường viền.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Wrap - Edit Contour.


Áp dụng

Áp dụng đường viền cho đối tượng.

Biểu tượng

Áp dụng

Workspace

Xóa đường viền. Bấm vào đây rồi bấm vào vùng xem trước.

Biểu tượng

Workspace

Chọn

Chuyển sang trạng thái lựa chọn để bạn có thể lựa chọn đường viền.

Biểu tượng

Chọn

Hình chữ nhật

Vẽ một đường viền hình chữ nhật vào chỗ bạn kéo vào vùng xem trước. Giữ phím Shift khi kéo để vẽ hình vuông.

Biểu tượng

Hình chữ nhật

Bầu dục

Vẽ một đường viền hình trái xoan vào chỗ bạn kéo trong phần xem trước. Giữ phím Shift khi kéo để vẽ hình tròn.

Biểu tượng

Bầu dục

Đa giác

Vẽ một đường viền đóng bao gồm các đoạn thẳng. Bấm vào chỗ bạn muốn bắt đầu vẽ hình đa giác, sau đó kéo để vẽ một đoạn thẳng. Bấm một lần nữa để xác định điểm cuối của đoạn thẳng, và tiếp tục bấm để xác định các đoạn còn lại của đa giác. Bấm đúp để hoàn tất đa giác. Để giữ đa giác có các góc 45 độ, giữ phím Shift khi bấm .

Biểu tượng

Đa giác

Sửa điểm

Cho phép bạn thay đổi hình dạng của đường viền. Bấm vào đây rồi kéo cái quai của đường viền.

Biểu tượng

Sửa điểm

Chuyển điểm

Cho phép bạn kéo các mép của đường viền để thay đổi dạng của đường viền.

Biểu tượng

Chuyển điểm

Chèn điểm

Chèn một mép giúp bạn có thể kéo để thay đổi dạng của đường viền. Bấm vào đây rồi bấm vào biên của đường viền .

Biểu tượng

Chèn điểm

Xóa điểm

Bỏ một điểm khỏi mép đường viền. Bấm vào đây rồi bấm vào điểm bạn muốn xóa.

Biểu tượng

Xóa điểm

Viền tự động

Tự động vẽ một đường viền quanh đối tượng.

Biểu tượng

Đường viền tự động

Hủy bước

Hủy thao tác cuối.

Biểu tượng

Hủy bước

Làm lại

Bỏ lệnh vừa thực hiện Hủy bước vừa thực hiện.

Biểu tượng

Làm lại

Thanh Màu

Chọn các phần của bitmap có cùng màu. Bấm vào đây rồi bấm vào một màu trong ảnh bitmap. Tăng giá trị trong ô Dung sai.

Biểu tượng

Thanh Màu

Dung sai

Điền dung sai màu cho bút chọn màu theo giá trị phần trăm. Để tăng dải màu mà bút chọn màu chọn, điền giá trị lớn.

Please support us!