Cột

Xác định số lượng cột và cách bố trí cột cho kiểu, khung hoặc từng khu của trang .

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Format - Columns.

Choose Format - Title Page, select the page style, click Edit.

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - New/Edit Style - Columns tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab.

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Page Columns - More Options - Columns tab.

On the Layout menu and the Layout tab, choose Page Columns.

From toolbars:

Icon Page Columns

Page Columns


Bạn có thể chọn từ các bố trí cột dựng sẵn, hoặc tạo riêng theo kiểu của bạn. Khi bạn áp dụng một cách bố trí cho một kiểu trang, tất cả các trang sử dụng kiểu đó sẽ được cập nhật. Tương tự, khi bạn áp dụng một cách bố trí cột cho một kiểu khung, tất cả các khung sử dụng kiểu đó cũng sẽ được cập nhật. Bạn cũng có thể thay đổi cách bố trí cho một khung đơn lẻ.

Settings

Cột

Điền số cột mà bạn muốn trong một trang, khung, hoặc từng khu.

Trường lựa chọn

Bạn cũng có thể lựa chọn một trong các cách bố trí cột dựng sẵn.

Tooltips describe each predefined selection.

Áp dụng cho

Chọn mục mà ban muốn áp dụng giá trị của cách bố trí cột vào. Lựa chọn này chỉ có hiệu lực khi bạn mở hộp thoại bằng cách chọnĐịnh dạng > Cột.

note

The following two options are only available when formatting sections.


Phân chia đều đặn nội dung ra tất cả các cột

Phân phối văn bản một cách đều đặn theo các phần đa cột.

Hướng văn bản

Ghi rõ hướng văn bản cho đoạn văn cũng dùng bố trí văn bản phức tạp (CTL). Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn cần phải hiệu lực hỗ trợ bố trí văn bản phức tạp.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Phần xem trước của cách bố trí cột chỉ hiển thị cột mà không hiển thị cả trang xung quanh.

Bề rộng và giãn cách

Tự động đặt bề rộng

Tạo các cột có cùng độ rộng.

If the AutoWidth check box is not selected, enter the width and spacing options for the columns.

Column

Hiển thị số cột cùng với độ rộng và khoảng cách đến các cột liền kề.

Mũi tên trái

Di chuyển cột hiển thị về phía trái một cột .

Left Arrow Icon

Mũi tên trái

Mũi tên phải

Di chuyển cột hiển thị về phía phải một cột.

Right Arrow Icon

Mũi tên phải

Bề rộng

Điền độ rộng của cột.

Giãn cách

Điền lượng giãn cách mà bạn muốn chừa lại ở giữa các cột.

Đường phân cách

Khu vực này chỉ có giá trị nếu cách bố trí của bạn có chứa nhiều hơn một cột.

Style

Chọn kiểu định dạng cho đường phân cách cột. Nếu bạn không muốn có đường phân cách này, chọn "Không có".

Width

Enter width of the separator line.

Color

Select a color for the separator line.

Bề cao

Điền độ dài của đường phân cách, tính theo phần trăm của độ cao cột.

Vị trí

Chọn cách canh lề thằng đứng cho đường phân cách. Lựa chọn này chỉ có hiệu lực nếu Bề cao giá trị của đường phân cách ít hơn 100%.

Please support us!