Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.


Tổ chức

Đặt các tùy chọn về kiểu dáng đã chọn.

Trang

Cho phép bạn xác định các bố trí trang cho tài liệu kiểu trang đơn và đa trang, cũng như định dạng đánh số và tờ giấy.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Tính trong suốt

Đặt các tùy chọn tính trong suốt về mẫu tô đầy bạn áp dụng cho đối tượng đã chọn.

Đầu trang

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Chân trang

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Cột

Xác định số lượng cột và cách bố trí cột cho kiểu, khung hoặc từng khu của trang .

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Lưới văn bản

Thêm một lưới văn bản vào kiểu trang hiện hành. Tùy chọn này chỉ có hiệu lực khi bạn bật hỗ trợ cho ngôn ngữ châu Á, theo Công cụ- Tùy chọn- Thiết lập ngôn ngữ- Ngôn ngữ.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Please support us!