Định dạng

Ghi rõ bố trí và các chiều của phong bì.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Envelope - Format tab


Người nhận

Đặt vị trí và các tùy chọn định dạng văn bản của trường địa chỉ.

Vị trí

Đặt vị trí của địa chỉ người nhận trên phong bì.

từ bên trái

Nhập khoảng cách bạn muốn để lại giữa cạnh bên trái của phong bì và trường người nhận.

từ bên trên

Nhập khoảng cách bạn muốn để lại giữa cạnh bên trên của phong bì và trường người nhận.

Sửa

Nhấn vào và chọn kiểu dáng định dạng văn bản cho trường người nhận mà bạn muốn chỉnh sửa.

Ký tự

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chỉnh sửa định dạng ký tự được dùng trong trường người nhận.

Đoạn văn

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chỉnh sửa định dạng đoạn văn được dùng trong trường người nhận.

Người gửi

Đặt vị trí và các tùy chọn định dạng văn bản của trường người gửi.

Vị trí

Đặt vị trí của địa chỉ người gửi trên phong bì.

từ bên trái

Nhập khoảng cách bạn muốn để lại giữa cạnh bên trái của phong bì và trường người gửi.

từ bên trên

Nhập khoảng cách bạn muốn để lại giữa cạnh bên trên của phong bì và trường người gửi.

Sửa

Nhấn vào và chọn kiểu dáng định dạng văn bản cho trường người gửi mà bạn muốn chỉnh sửa.

Ký tự

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chỉnh sửa định dạng ký tự được dùng trong trường người gửi.

Đoạn văn

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chỉnh sửa định dạng đoạn văn được dùng trong trường người gửi.

Kích cỡ

Chọn định dạng kích cỡ phong bì bạn muốn dùng, hoặc tạo một kích cỡ riêng.

Định dạng

Chọn kích cỡ phong bì thích hợp, hoặc chọn mục « Tự xác định », sau đó nhập chiều rộng và chiều cao của kích cỡ riêng..

Bề rộng

Nhập chiều rộng của phong bì.

Bề cao

Nhập chiều cao của phong bì.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Please support us!