Ranh giới Văn bản

Hiển thị hay ẩn các ranh giới của vùng trang có thể in được. (Các đường ranh giới không được in ấn.)

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Text Boundaries


Please support us!