Sửa Mục nhập Thư tịch

Edits the selected bibliography entry.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Mục nhập Thư tịch.


Mục nhập

Tên ngắn

Hiển thị tên viết tắt đại diện mục thư tịch.

Tác giả, Tựa đề

Hiển thị thông tin về tác giả và tựa đề được mục thư tịch chứa.

Áp dụng

Áp dụng các thay đổi bạn đã làm, sau đó đóng hộp thoại Sửa Mục nhập Thư tịch.

Đóng

Đóng hộp thoại.

Mới

Mở hộp thoại Xác định Mục nhập Thư tịch, trong đó bạn có thể tạo một mục nhập mới.

Sửa

Mở hộp thoại Xác định Mục nhập Thư tịch, trong đó bạn có thể chỉnh sửa mục nhập hiện tại.

Please support us!