Văn bản mẫu

Tạo, chỉnh sửa hay chèn văn bản mẫu (đoạn đã lưu sẵn). Bạn có thể cất giữ văn bản nhập thô, văn bản có định dạng, văn bản có đồ hoạ, bảng và trường dưới dạng văn bản mẫu. Để chèn nhanh một văn bản mẫu, gõ phím tắt đại diện cho đoạn văn bản mẫu đó, sau đó bấm phím chức năng F3.

tip

Bạn cũng có thể nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Văn bản mẫu trên thanh Chèn, sau đó chọn văn bản mẫu bạn muốn chèn.


Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Văn bản mẫu.

+F3

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Văn bản mẫu


Sử dụng Tốc ký

AutoText

Hộp thoại Văn bản mẫu liệt kê tất cả các phân loại văn bản mẫu và các mục của nó.

Hiển thị phần còn lại của tên như lời gợi ý trong khi gõ.

Displays a suggestion for completing a word as a Help Tip after you type the first three letters of a word that matches an AutoText entry. To accept the suggestion, press Enter. If more than one AutoText entry matches the letters that you type, press +Tab to advance through the entries. For example, to insert dummy text, type "Dum", and then press Enter.

To display the list in reverse order, press +Shift+Tab.

Tên

Hiển thị tên của đoạn Văn bản mẫu được chọn hiện thời. Nếu bạn đã tô sáng một chuỗi trong tài liệu, để tạo đoạn Văn bản mẫu mới, gõ tên của đoạn mới này, bấm nút Văn bản mẫu, sau đó chọn mục Mới.

Lối tắt

Hiển thị lối tắt (thường là ba chữ) đại diện đoạn Văn bản mẫu đã chọn. Nếu bạn đang tạo một đoạn Văn bản mẫu mới, gõ phím tắt mà bạn muốn sử dụng để gọi nó.

Hộp liệt kê

Liệt kê các phân loại Văn bản mẫu. Để xem các đoạn Văn bản mẫu trong một phân loại nào đó, nhấn đôi vào phân loại, hoặc nhấn vào dấu cộng (+) đằng trước phân loại. Để chèn một đoạn Văn bản mẫu vào tài liệu hiện tại, chọn mục đó trong danh sách, sau đó bấm nút Chèn.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn cũng có thể kéo và thả các mục Văn bản mẫu từ phân loại này sang phân loại khác.


Chèn

Chèn vào tài liệu hiện tại đoạn văn bản mẫu đã chọn.

Biểu tượng Ghi chú

Chèn vào đoạn văn một mục văn bản mẫu không có định dạng thì mục được định dạng theo kiểu dáng đoạn văn hiện thời.


Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.

AutoText

Nhấn vào để hiển thị các lệnh Văn bản mẫu bổ sung, chẳng hạn, để tạo một đoạn văn bản mẫu mới từ chuỗi đã chọn trong tài liệu hiện tại.

Mới

Tạo một mục văn bản mẫu mới từ chuỗi bạn đã tô sáng trong tài liệu hiện tại. Mục này được thêm vào phân loại văn bản mẫu được chọn hiện thời. Lệnh này chỉ xuất hiện sau khi bạn đã gõ tên.

Mới (chỉ văn bản)

Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command.

Chép

Sao chép vào bảng nháp đoạn Văn bản mẫu đã chọn.

Thay thế

Thay thế nội dung của mục Văn bản mẫu đã chọn bằng vùng chọn trong tài liệu hiện tại.

Thay tên

Mở hộp thoại Đổi tên văn bản mẫu, trong đó bạn có thể thay đổi tên của đoạn văn bản mẫu đã chọn.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Sửa

Mở mục Văn bản mẫu đã chọn để chỉnh sửa trong một tài liệu riêng. Làm các thay đổi thích hợp, chọn lệnh Tập tin > Lưu văn bản mẫu, sau đó chọn lệnh Tập tin > Đóng.

Vĩ lệnh

Mở hộp thoại Gán vĩ lệnh, trong đó bạn có thể đính một vĩ lệnh kèm theo mục Văn bản mẫu đã chọn.

Bạn cũng có thể sử dụng vĩ lệnh đã liên kết đến một số mục Văn bản mẫu có sẵn, trong mục Văn bản mẫu bạn tạo. Mục Văn bản mẫu kiểu này phải được tạo bằng tùy chọn « chỉ văn bản ». Chẳng hạn, chèn chuỗi <field:công ty> vào mục Văn bản mẫu thì LibreOffice thay thế chuỗi này bằng nội dung của trường cơ sở dữ liệu tương ứng.

Nhập

Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.

Loại

Thêm, thay đổi tên hay xoá các phân loại Văn bản mẫu.

Sửa phân loại

Thêm, đổi tên hay xoá các phân loại Văn bản mẫu.

Loại

Hiển thị tên của phân loại Văn bản mẫu đã chọn. Để thay đổi tên của phân loại, gõ tên mới, sau đó bấm nút Đổi tên. Để tạo một phân loại mới, gõ tên, sau đó bấm nút Mới.

Đường dẫn

Hiển thị đường dẫn đến thư mục hiện thời chứa các tập tin phân loại Văn bản mẫu đã chọn. Bạn đang tạo một phân loại Văn bản mẫu thì chọn thư mục vào đó cần lưu các tập tin phân loại.

Mới

Tạo một phân loại Văn bản mẫu mới bằng tên bạn đã gõ và hộp Tên.

Thay tên

Đổi tên của phân loại Văn bản mẫu đã chọn thành tên bạn gõ vào hộp Tên.

Danh sách lựa chọn

Liệt kê các phân loại Văn bản mẫu đã tồn tại, và các đường dẫn tương ứng.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Đường dẫn

Mở hộp thoại Sửa đường dẫn, trong đó bạn có thể chọn thư mục vào đó cần lưu các mục Tốc ký .

Để thêm đường dẫn vào thư mục Tốc ký mới, bấm nút Đường dẫn trong hộp thoại Tốc ký.

Lưu các liên kết tương đối với

Dùng vùng này để đặt cách LibreOffice chèn liên kết vào thư mục Tốc ký.

Hệ thống tập tin

Các liên kết đến thư mục Tốc ký trên máy tính này thì là tương đối.

Internet

Các liên kết đến tập tin trên Mạng thì là tương đối.

Please support us!