Hướng dẫn sử dụng LibreOffice Math

Trên trang trợ giúp LibreOffice chung, bạn có thể tìm các hướng dẫn thích hợp với mọi mô-đun, v.d. thao tác trình đơn và cửa sổ, tùy chỉnh LibreOffice, nguồn dữ liệu, bộ sưu tập và chức năng kéo thả.

Muốn xem trợ giúp về mô-đun khác thì chuyển đổi sang trợ giúp về nó, dùng hộp tổ hợp trong vùng dịch chuyển.

Gõ và Sửa Công thức

Gõ Văn Bản

Thay đổi thuộc tính mặc định

Gõ ký tự ngắt dòng

Chỉnh canh các phần công thức bằng tay

Thao tác Giới hạn

Trộn các phần công thức trong dấu ngoặc

Chèn dấu ngoặc

Gõ ghi chú

Phím tắt (khả năng truy cập LibreOffice Math)

Please support us!