Thao tác Giới hạn

Xác định các giới hạn trong một công thức kiểu tổng hoặc tích phân như thế nào?

Bạn muốn chèn một công thức tính tổng như « phép tổng s^k từ k = 0 đến n » vào vị trí con trỏ trong một tài liệu Writer.

 1. Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

  You see the Math input window and the Elements pane on the left.

 2. From the list on the upper part of the Elements pane, select the Operators item.

 3. In the lower part of the Elements pane, click the Sum icon.

 4. Để hiệu lực các giới hạn trên/dưới, cũng thêm biểu tượng Giới hạn Trên và Dưới.

 5. Trong cửa sổ nhập vào, ô trống hoặc dấu thứ nhất được chọn, vậy bạn có thể bắt đầu nhập giới hạn dưới:

  k = 0

 6. Bấm phím chức năng F4 để tới dấu kế tiếp, sau đó nhập giới hạn trên:

  n

 7. Bấm phím chức năng F4 để tới dấu kế tiếp, sau đó nhập số hạng:

  s^k

 8. Giờ thì công thức hoàn tất. Nhấn vào tài liệu văn bản ở ngoại công thức, để dời khỏi bộ sửa công thức.

In the same way, you can enter an Integral formula with limits. When you click an icon from the Elements pane, the assigned text command is inserted in the input window. If you know the text commands, you can enter the commands directly in the input window.

 1. Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

 2. Nhấn vào cửa sổ nhập vào và nhập dòng này:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  A small gap exists between f(x) and dx, which you can also enter using the Elements pane: select the Formats item from the list on the top, then the Small Gap icon.

note

Nếu bạn không thấy phông của chữ f và x, chọn lệnh Định dạng > Phông, sau đó chọn phông khác. Hãy nhấn vào nút Mặc định để sử dụng phông mới làm mặc định kể từ điểm thời này.


tip

Nếu bạn cần đặt công thức bên trong một dòng văn bản, các giới hạn sẽ tăng chiều cao của hàng. Bạn có thể chọn lệnh Định dạng > Chế độ Văn bản để đặt các giới hạn bên cạnh ký hiệu Tổng hoặc Tích phân, mà giảm chiều cao của dòng.


Please support us!