Phím tắt (khả năng truy cập LibreOffice Math)

Không dùng con chuột thì vẫn còn có thể điều khiển LibreOffice Math.

Chèn trực tiếp hàm

Nếu bạn muốn chèn công thức vào tài liệu văn bản, và biết được cách viết đúng, bạn có thể tiếp tục như theo :

  1. Ghi công thức vào văn bản

  2. Chọn (tô sáng) công thức

  3. Choose the command Insert - OLE Object - Formula Object.

Chèn công thức bằng cửa sổ

Elements pane

Phím mũi tên trái hay phải

Di chuyển qua bên trái hay bên phải, đến loại hay hàm bên cạnh.

Phím Enter

Chọn loại (trong phần Loại), hay chèn hàm vào cửa sổ Lệnh (trong phần Hàm).

Tab

Nhảy từ mục loại thứ nhất tới hàm đầu trong loại đó.

Shift+Tab

Nhảy từ mục loại cuối cùng tới hàm cuối trong loại đó.

Phím tắt Công thức

Shortcuts (LibreOffice Accessibility)

Please support us!