Gõ ghi chú

Cách nào để đính vào công thức ghi chú không xuất hiện trong tài liệu?

Ghi chú bắt đầu với dấu phần trăm đôi %%, và kéo dài đến ký tự kết thúc dòng kế tiếp (phím Enter). Mọi thứ nằm giữa bị bỏ qua, không được in ra. Có dấu phần trăm trong văn bản thì nó được xử lý như phần của văn bản.

Thí dụ :

a^2+b^2=c^2 %% định lý Pi-ta-go.

Please support us!